Tepelná čerpadla

Zajišťujeme instalaci tepelných čerpadel Stiebel Eltron, AEG a Tatramat. Také vám rádi pomůžeme s výběrem toho pravého čerpadla pro vaše potřeby.

Princip tepelného čerpadla

Nejdůležitějším prvkem pro provoz tepelného čerpadla je pracovní médium (chladivo). Vlastností pracovního média je odpařování
za nejnižších teplot. Jestliže se venkovní vzduch nebo voda vede přes tepelný výměník, ve kterém cirkuluje pracovní médium, odebírá toto médium teplo ze zdroje tepla. Při tomto procesu přechází pracovní médium z kapalného do plynného stavu.
Zdroj tepla se přitom o několik stupňů ochlazuje. Kompresor nasává plynné pracovní médium a komprimuje je. Zvyšováním tlaku stoupá také teplota. Pracovní médium je tak „pumpováno“ na vyšší teplotní úroveň. K tomu je nutná elektrická energie. U kompresorů chlazených nasávaným plynem se teplo motoru neztrácí. Teplo motoru se dostává spolu s stlačeným pracovním médiem do následně řazeného kondenzátoru. Zde pracovní médium předává své získané teplo do cirkulačního systému teplovodního topení tím, že dochází k jeho zkapalnění. Existující tlak pracovního média se sníží pomocí expanzního ventilu a proces cirkulace začíná znovu.

tepelnecerpadlo

Země jako zdroj tepla se zemním kolektorem

Ve střední Evropě je půda v hloubce cca 1,20 m až 1,50 m i za chladných zimních dnů dostatečně teplá, aby bylo možno hospodárně
provozovat tepelná čerpadla. Pro zemní kolektor potřebujete dostatečně velkou plochu pozemku pro trubkový systém, který odebírá teplotu z půdy. Je zapotřebí přibližně dvojnásobku až trojnásobku plochy pozemku vzhledem k vytápěné obytné ploše. Odebíraný výkon zemního kolektoru je mezi 10 a 15 W/m² v případě suché písčité půdy a až 40 W/m² v případě půdy s podzemní vodou. Potrubím protéká ekologická směs, která nemůže zamrznout a která vede získané teplo k výparníku tepelného čerpadla. Pokud máte dostatečně velký pozemek, máte nevyčerpatelnou zásobu energie a ideální předpoklady k použití tepelného čerpadla země - voda.

zemni_kolektor

Země jako zdroj tepla se systémem s geotermální sondou

Svislé geotermální sondy potřebují méně místa. Použitím vrtací sestavy se zapustí geotermální sonda až cca 100 metrů hluboko do půdy. Geotermální sondy jsou vybaveny patou sondy a vertikálním plastovým potrubím sondy. V plastovém potrubním systému cirkuluje nemrznoucí směs, která odebírá zemi teplo. Výkon odběru závisí na kvalitě půdy. Výkon odběru je mezi cca 30 až 100 W na metr geotermální sondy. V závislosti na tepelném čerpadle a kvalitě půdy je zapojeno několik geotermálních sond do zdrojového systému.

geotermalni_sonda

Zdroj: Stiebel Eltron

 

 

Copyright 2011-2016 Instala PROFI s.r.o. | Rychlý kontakt: 739 323 566 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.